BISMUTH(III) TELLURIDE - (1304-82-1)

pagpapakilala

pangalan: bismuth(III) telluride
* IUPAC
CAS Number: 1304-82-1
Chemical Formula: Bi2Te3
Molar Mass: 800.76076 g
mass Percent: Bi 52.195 %; Te 47.804 % 

pag-uuri

• tulagay

bonding

bonding: nonpolar covalent
Ionic Character: 6.06 %

termokimika

ΔHf° (s): -18.5 kcal/mol 1 = -77.40 kJ/mol
S° (s): 62.36 cal/(mol•K) 2 = 260.91 J/(mol•K)
ΔGf° (s): -18.4 kcal/mol 3 = -76.99 kJ/mol

Para sa karagdagang impormasyon

Wikipedia
Journals:
Qu, Hor, Xiong, Cava, and Ong, Science 329, 821-823 (2010)

Pinagmumulan

(1) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(2) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(3) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.