RUBIDIUM SELENIDE - (31052-43-4)

Giới thiệu

Tên: rubidium selenide
* IUPAC
Số CAS: 31052-43-4
Công thức hóa học: Rb2Se
Khối lượng phân tử: 249.8956 g
Lễ Percent: Rb 68.402 %; Se 31.597 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: ionic
Ionic Character: 52.42 %

Để biết thêm thông tin

nguồn