GOLD(II) SELENIDE - (23331-11-5)

Giới thiệu

Tên: gold(II) selenide
* IUPAC
Số CAS: 23331-11-5
Công thức hóa học: AuSe
Khối lượng phân tử: 275.92655 g
Lễ Percent: Au 71.383 %; Se 28.616 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: nonpolar covalent
Ionic Character: 4.55 %

Để biết thêm thông tin

nguồn