GALLIUM(III) SULFIDE - (12024-22-5)

Giới thiệu

Tên: gallium(III) sulfide
* IUPAC
Số CAS: 12024-22-5
Công thức hóa học: Ga2S3
Khối lượng phân tử: 235.641 g
Lễ Percent: Ga 59.177 %; S 40.822 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 23.33 %

Để biết thêm thông tin

nguồn