ZINC SULFATE - (7733-02-0)

pagpapakilala

pangalan: zinc sulfate
* IUPAC
CAS Number: 7733-02-0
Chemical Formula: ZnSO4
Molar Mass: 161.4716 g
mass Percent: Zn 40.508 %; S 19.857 %; O 39.633 % 

pag-uuri

• tulagay

bonding

termokimika

ΔHf° (s): -234.9 kcal/mol 1 = -982.82 kJ/mol
S° (s): 30.6 cal/(mol•K) 2 = 128.03 J/(mol•K)
ΔGf° (s): -209.0 kcal/mol 3 = -874.46 kJ/mol

reaksyon

Para sa karagdagang impormasyon

Pinagmumulan

(1) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(2) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(3) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(4) - Swaddle, T.W. Inorganic Chemistry; Academic Press: San Diego, 1997; p 360.
(5) - Swaddle, T.W. Inorganic Chemistry; Academic Press: San Diego, 1997; p 385.