NICKEL(III) OXIDE - (1314-06-3)

Wprowadzenie

Nazwa: nickel(III) oxide
* IUPAC
Numer CAS: 1314-06-3
Wzór chemiczny: Ni2O3
Masa cząsteczkowa: 165.385 g
Procent Mass: Ni 70.977 %; O 29.022 % 

Klasyfikacja

Właściwości fizyczne

Temperatura topnienia:*
600°C 1 = 873.15 K = 1112°F


* - 1 atm pressure

klejenie

klejenie: polar covalent
Ionic Character: 46.36 %

Po więcej informacji

źródła

(1) - Lide, David R. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 83rd ed.; CRC Press: Boca Raton, FL, 2002; p 4-72.