RUBIDIUM NITRATE - (13126-12-0)

Giới thiệu

Tên: rubidium nitrate
* IUPAC
Số CAS: 13126-12-0
Công thức hóa học: RbNO3
Khối lượng phân tử: 147.4727 g
Lễ Percent: Rb 57.954 %; N 9.4978 %; O 32.547 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn