IRIDIUM(IV) FLUORIDE - (37501-24-9)

Giới thiệu

Tên: iridium(IV) fluoride
* IUPAC
Số CAS: 37501-24-9
Công thức hóa học: IrF4
Khối lượng phân tử: 268.2106128 g
Lễ Percent: Ir 71.666 %; F 28.333 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: ionic
Ionic Character: 53.94 %

Để biết thêm thông tin

nguồn