RHODIUM(VI) FLUORIDE - (13693-07-7)

Giới thiệu

Tên: rhodium(VI) fluoride
* IUPAC
Số CAS: 13693-07-7
Công thức hóa học: RhF6
Khối lượng phân tử: 216.8959192 g
Lễ Percent: Rh 47.444 %; F 52.555 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: ionic
Ionic Character: 51.52 %

Để biết thêm thông tin

nguồn