HAFNIUM CARBIDE - (12069-85-1)

Giới thiệu

Tên: hafnium carbide
* IUPAC
Số CAS: 12069-85-1
Công thức hóa học: HfC
Khối lượng phân tử: 190.5007 g
Lễ Percent: Hf 93.695 %; C 6.3048 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 37.88 %

Để biết thêm thông tin

nguồn