RHODIUM(III) FLUORIDE - (60804-25-3)

Giới thiệu

Tên: rhodium(III) fluoride
* IUPAC
Số CAS: 60804-25-3
Công thức hóa học: RhF3
Khối lượng phân tử: 159.9007096 g
Lễ Percent: Rh 64.355 %; F 35.644 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: ionic
Ionic Character: 51.52 %

Để biết thêm thông tin

nguồn