OSMIUM TETROXIDE - (20816-12-0)

Introducción

Nombre: osmium tetroxide
* IUPAC
Número CAS: 20816-12-0
Fórmula química: OsO4
Masa molar: 254.2276 g
Porcentaje de masas: Os 74.826 %; O 25.173 % 

Clasificación

Vinculación

Vinculación: polar covalent
Ionic Character: 37.58 %

termoquímica

ΔHf° (s yellow): -94.2 kcal/mol 1 = -394.13 kJ/mol
ΔHf° (s white): -92.2 kcal/mol 1 = -385.76 kJ/mol
ΔHf° (g): -80.6 kcal/mol 1 = -337.23 kJ/mol
S° (s yellow): 34.4 cal/(mol•K) 2 = 143.93 J/(mol•K)
S° (s white): 40.1 cal/(mol•K) 2 = 167.78 J/(mol•K)
S° (g): 70.2 cal/(mol•K) 2 = 293.72 J/(mol•K)
ΔGf° (s yellow): -72.9 kcal/mol 3 = -305.01 kJ/mol
ΔGf° (s white): -72.6 kcal/mol 3 = -303.76 kJ/mol
ΔGf° (g): -70.0 kcal/mol 3 = -292.88 kJ/mol

Para más información

Fuentes

(1) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(2) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(3) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.