HAFNIUM PHOSPHIDE - (12325-59-6)

Giới thiệu

Tên: hafnium phosphide
* IUPAC
Số CAS: 12325-59-6
Công thức hóa học: HfP
Khối lượng phân tử: 209.463761 g
Lễ Percent: Hf 85.212 %; P 14.787 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 26.97 %

Để biết thêm thông tin

nguồn