RUBIDIUM SUPEROXIDE - (12137-25-6)

Giới thiệu

Tên: rubidium superoxide
* IUPAC
Số CAS: 12137-25-6
Công thức hóa học: RbO2
Khối lượng phân tử: 117.4666 g
Lễ Percent: Rb 72.759 %; O 27.240 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: ionic
Ionic Character: 79.39 %

Để biết thêm thông tin

nguồn