RHODIUM(IV) SULFIDE - (12038-73-2)

Giới thiệu

Tên: rhodium(IV) sulfide
* IUPAC
Số CAS: 12038-73-2
Công thức hóa học: RhS2
Khối lượng phân tử: 167.0355 g
Lễ Percent: Rh 61.606 %; S 38.393 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: nonpolar covalent
Ionic Character: 9.09 %

Để biết thêm thông tin

nguồn