SILICON NITRIDE - (12033-89-5)

Wprowadzenie

Nazwa: silicon nitride
* IUPAC
Numer CAS: 12033-89-5
Wzór chemiczny: Si3N4
Masa cząsteczkowa: 140.2833 g
Procent Mass: Si 60.061 %; N 39.938 % 

Klasyfikacja

klejenie

klejenie: polar covalent
Ionic Character: 34.55 %

Termochemia

ΔHf° (s): -177.7 kcal/mol 1 = -743.50 kJ/mol
S° (s): 27 cal/(mol•K) 2 = 112.97 J/(mol•K)
ΔGf° (s): -139 kcal/mol 3 = -581.58 kJ/mol

reakcje

Po więcej informacji

źródła

(1) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(2) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(3) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(4) - Swaddle, T.W. Inorganic Chemistry; Academic Press: San Diego, 1997; p 419.