FRANCIUM

Wprowadzenie

Liczba atomowa: 87
Grupa: 1 or I A
Masa atomowa: 223
Okres: 7
Numer CAS: 7440-73-5

Klasyfikacja

tlenowce
Fluorowiec
Gaz szlachetny
lantanowców
Actinoid
Rare Earth Element
Platinum Grupa Metal
Transuran
Brak stabilnego Izotopy
Solidny
Ciekły
Gaz
Solidny (przewidywane)

Opis • Zastosowania / Funkcja

Discovered in 1939 by Mlle. Marguerite Perey of the Curie Institute, Paris. Francium, the heaviest known member of the alkali metal series, occurs as a result of an alpha disintegration of actinium. It can also be made artificially by bombarding thorium with protons. While it occurs naturally in uranium minerals, there is probably less than an ounce of francium at any time in the total crust of the earth. It has the highest equivalent weight of any element, and is the most unstable of the first 101 elements of the periodic system. Thirty-five isotopes and isomers of francium are recognized. The longest lived 223Fr(Ac, K), a daughter of 227Ac, has a half-life of 21.8 min. This is the only isotope of francium occurring in nature. Because all known isotopes of francium are highly unstable, knowledge of the chemical properties of this element comes from radiochemical techniques. No weighable quantity of the element has been prepared or isolated. The chemical properties of francium most closely resemble cesium. 1

Właściwości fizyczne

Temperatura topnienia:2*  27 °C = 300.15 K = 80.6 °F
Temperatura wrzenia:2
Punkt sublimacji:2 
Punkt potrójny:2 
Punkt krytyczny:2 
Gęstość:   g/cm3

* - at 1 atm

Konfiguracja elektronów

Konfiguracja elektronów: [Rn] 7s1
Blok: s
Najwyższy poziom energii Zajęte: 7
Elektrony walencyjne: 1

Liczby kwantowe:

n = 7
ℓ = 0
m = 0
ms = +½

klejenie

elektroujemność (Paulinga):3 0.7
Electropositivity (Paulinga): 3.3
powinowactwo elektronowe:4 0.46 eV
utlenianie Zjednoczone: +1

Potencjał jonizacyjny   eV 5  kJ/mol  
Potencjał jonizacyjny   eV 5  kJ/mol  
Potencjał jonizacyjny   eV 5  kJ/mol  
1 4.0727    393.0

Termochemia

Ciepło właściwe: 
Przewodność cieplna: 15 (W/m)/K, 27°C 6
Ciepło topnienia: 
Ciepło parowania: 
Stan skupienia Entalpia formacji (ΔHf°)7 Entropia (S°)7 Gibbs Free Energy (ΔGf°)7
(kcal/mol) (kJ/mol) (cal/K) (J/K) (kcal/mol) (kJ/mol)
(s) 0 0 22.50 94.14 0 0
(g) 17.40 72.8016 43.48 181.92032 11.15 46.6516

izotopy

nuklidu Masa 8 Pół życia 8 spin jądrowy 8 Energia wiązania
199Fr 199.00726(4) 16(7) ms 1/2+# 1,538.13 MeV
200Fr 200.00657(8) 24(10) ms 3+# 1,546.20 MeV
201Fr 201.00386(8) 67(3) ms (9/2-) 1,554.27 MeV
202Fr 202.00337(5) 290(30) ms (3+) 1,562.34 MeV
203Fr 203.000925(17) 0.55(2) s (9/2-)# 1,570.41 MeV
204Fr 204.000653(26) 1.7(3) s (3+) 1,578.48 MeV
205Fr 204.998594(8) 3.80(3) s (9/2-) 1,595.87 MeV
206Fr 205.99867(3) ~16 s (2+,3+) 1,603.94 MeV
207Fr 206.99695(5) 14.8(1) s 9/2- 1,612.01 MeV
208Fr 207.99714(5) 59.1(3) s 7+ 1,620.08 MeV
209Fr 208.995954(16) 50.0(3) s 9/2- 1,628.15 MeV
210Fr 209.996408(24) 3.18(6) min 6+ 1,636.22 MeV
211Fr 210.995537(23) 3.10(2) min 9/2- 1,644.30 MeV
212Fr 211.996202(28) 20.0(6) min 5+ 1,652.37 MeV
213Fr 212.996189(8) 34.6(3) s 9/2- 1,660.44 MeV
214Fr 213.998971(9) 5.0(2) ms (1-) 1,668.51 MeV
215Fr 215.000341(8) 86(5) ns 9/2- 1,667.27 MeV
216Fr 216.003198(15) 0.70(2) μs (1-) 1,675.34 MeV
217Fr 217.004632(7) 16.8(19) μs 9/2- 1,683.41 MeV
218Fr 218.007578(5) 1.0(6) ms 1- 1,691.48 MeV
219Fr 219.009252(8) 20(2) ms 9/2- 1,699.55 MeV
220Fr 220.012327(4) 27.4(3) s 1+ 1,698.31 MeV
221Fr 221.014255(5) 4.9(2) min 5/2- 1,706.38 MeV
222Fr 222.017552(23) 14.2(3) min 2- 1,714.45 MeV
223Fr 223.0197359(26) 22.00(7) min 3/2(-) 1,722.52 MeV
224Fr 224.02325(5) 3.33(10) min 1- 1,721.28 MeV
225Fr 225.02557(3) 4.0(2) min 3/2- 1,729.35 MeV
226Fr 226.02939(11) 49(1) s 1- 1,737.42 MeV
227Fr 227.03184(11) 2.47(3) min 1/2+ 1,736.18 MeV
228Fr 228.03573(22)# 38(1) s 2- 1,744.25 MeV
229Fr 229.03845(4) 50.2(4) s (1/2+)# 1,752.32 MeV
230Fr 230.04251(48)# 19.1(5) s 1,751.08 MeV
231Fr 231.04544(50)# 17.6(6) s (1/2+)# 1,759.15 MeV
232Fr 232.04977(69)# 5(1) s 1,767.22 MeV
Wartości oznaczone # nie jest całkowicie pochodzą z danych doświadczalnych, ale przynajmniej częściowo z systematycznej tendencji. Obraca się słabe argumenty przypisania są w nawiasach. 8

Obfitość

Informacje dotyczące bezpieczeństwa


Karta Charakterystyki - ACI Alloys, Inc.

Po więcej informacji

Linki zewnętrzne:

źródła

(1) - Lide, David R. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 83rd ed.; CRC Press: Boca Raton, FL, 2002; p 4:12.
(2) - Lide, David R. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 83rd ed.; CRC Press: Boca Raton, FL, 2002; p 4:132.
(3) - Lide, David R. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 84th ed.; CRC Press: Boca Raton, FL, 2002; p 10:147-10:148.
(4) - Lide, David R. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 83rd ed.; CRC Press: Boca Raton, FL, 2002; p 10:178 - 10:180.
(5) - Lide, David R. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 83rd ed.; CRC Press: Boca Raton, FL, 2002; pp 6:193, 12:219-220.
(6) - Lide, David R. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 83rd ed.; CRC Press: Boca Raton, FL, 2002; pp 6:123-6:137.
(7) - Lide, David R. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 83rd ed.; CRC Press: Boca Raton, FL, 2002; pp 6:107-6:122.
(8) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(9) - Atomic Mass Data Center. http://amdc.in2p3.fr/web/nubase_en.html (accessed July 14, 2009).