COPERNICIUM

Wprowadzenie

Liczba atomowa: 112
Grupa: 12 or II B
Masa atomowa: 285
Okres: 7
Numer CAS: 54084-26-3

Klasyfikacja

tlenowce
Fluorowiec
Gaz szlachetny
lantanowców
Actinoid
Rare Earth Element
Platinum Grupa Metal
Transuran
Brak stabilnego Izotopy
Solidny
Ciekły
Gaz
Solidny (przewidywane)

Opis • Zastosowania / Funkcja

In late February 1996, Siguard Hofmann and his collaborators at GSI Darmstadt announced their discovery of Element 112, having 112 protons and 165 neutrons, with an atomic mass of 277. This element was made by bombarding a lead target with high-energy zinc ions. A single nucleus of Element 112 was detected, which decayed after less than 0.001 sec by emitting an a particle, consisting of two protons and two neutrons. This created Element 110-273, which in turn decayed by emitting an alpha particle to form a new isotope of Element 108 and so on. Evidence indicates that nuclei with 162 neutrons are held together more strongly than nuclei with a smaller or larger number of neutrons. This suggests a narrow “peninsula” of relatively stable isotopes around Element 114. GSI scientists are experimenting to bombard targets with ions heavier than zinc to produce Elements 113 and 114. A name has not yet been suggested for Element 112, although the IUPAC suggested the temproary name of ununbium when the element was discovered. 1

Właściwości fizyczne

Gęstość:   g/cm3

* - at 1 atm

Konfiguracja elektronów

Konfiguracja elektronów: [Rn] 7s2 5f14 6d10
Blok: d
Najwyższy poziom energii Zajęte: 7
Elektrony walencyjne: 

Liczby kwantowe:

n = 6
ℓ = 2
m = 2
ms = -½

klejenie

Termochemia

Ciepło właściwe: 
Przewodność cieplna:  (W/m)/K, 27°C 2
Ciepło topnienia: 
Ciepło parowania: 
Stan skupienia Entalpia formacji (ΔHf°)3 Entropia (S°)3 Gibbs Free Energy (ΔGf°)3
(kcal/mol) (kJ/mol) (cal/K) (J/K) (kcal/mol) (kJ/mol)
(g) 104.0 435.136 48.41 202.54744 96.8 405.0112

izotopy

nuklidu Masa 4 Pół życia 4 spin jądrowy 4 Energia wiązania
277Cn 277.16394(14)# 1.1(7) ms [0.69(+69-24) ms] 3/2+# 1,999.09 MeV
278Cn 278.16431(57)# 10# ms 0+ 2,007.16 MeV
279Cn 279.16655(53)# 0.1# s 2,015.23 MeV
280Cn 280.16704(69)# 1# s 0+ 2,023.30 MeV
281Cn 281.16929(106)# 10# s 3/2+# 2,031.38 MeV
282Cn 282.16977(76)# 30# s 0+ 2,039.45 MeV
283Cn 283.17179(83)# 4.2(2.1) min 2,038.20 MeV
284Cn 284.17238(91)# 31(18) s 0+ 2,046.27 MeV
285Cn 285.17411(78)# 40(30) min 5/2+# 2,054.35 MeV
Wartości oznaczone # nie jest całkowicie pochodzą z danych doświadczalnych, ale przynajmniej częściowo z systematycznej tendencji. Obraca się słabe argumenty przypisania są w nawiasach. 4

Obfitość

Informacje dotyczące bezpieczeństwa


Karta Charakterystyki - ACI Alloys, Inc.

Po więcej informacji

Linki zewnętrzne:

źródła

(1) - Lide, David R. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 83rd ed.; CRC Press: Boca Raton, FL, 2002; p 4:11.
(2) - Lide, David R. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 83rd ed.; CRC Press: Boca Raton, FL, 2002; pp 6:123-6:137.
(3) - Lide, David R. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 83rd ed.; CRC Press: Boca Raton, FL, 2002; pp 6:107-6:122.
(4) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(5) - Atomic Mass Data Center. http://amdc.in2p3.fr/web/nubase_en.html (accessed July 14, 2009).