HAS

Wprowadzenie

Liczba atomowa: 108
Grupa: 8 or VIII B
Masa atomowa: 277
Okres: 7
Numer CAS: 54037-57-9

Klasyfikacja

tlenowce
Fluorowiec
Gaz szlachetny
lantanowców
Actinoid
Rare Earth Element
Platinum Grupa Metal
Transuran
Brak stabilnego Izotopy
Solidny
Ciekły
Gaz
Solidny (przewidywane)

Opis • Zastosowania / Funkcja

This element was first synthesized and identified in 1984 by the same G.S.I. Darmstadt group who first identified Elements 107 and 109. Presumably this element will have chemical properties similar to osmium. Isotope 265108 was produced using a beam of 58Fe projectiles, produced by the Universal Linear Accelerator (UNILAC) to bombard a 208Pb target. Discovery of Elements 107 and 109 was made using detection of isotopes with odd proton and neutron numbers. Elements having even atomic numbers are thought to be less stable against spontaneous fusion than odd elements. The production of 265108 in the same reaction as was used at G.S.I. was confirmed at Dubna with detection of the 7th member of the decay chain 253Es. Isotopes of Element 108 were believed to decay by spontaneous fission, explaining why 109 was produced before 108. Isotope 265108 and 266108 are thought to decay to 261106, which in turn decays to 257104 and 253No. The IUPAC adopted the name hassium, after the German state of Hesse, in 1997. 1

Właściwości fizyczne

Gęstość:   g/cm3

* - at 1 atm

Konfiguracja elektronów

Konfiguracja elektronów: [Rn] 7s2 5f14 6d6
Blok: d
Najwyższy poziom energii Zajęte: 7
Elektrony walencyjne: 

Liczby kwantowe:

n = 6
ℓ = 2
m = -2
ms = -½

klejenie

izotopy

nuklidu Masa 2 Pół życia 2 spin jądrowy 2 Energia wiązania
263Hs 263.12856(37)# 1# ms 7/2+# 1,926.48 MeV
264Hs 264.12839(5) 540(300) μs 0+ 1,934.55 MeV
265Hs 265.13009(15)# 2.1(3) ms [2.0(+3-2) ms] 9/2+# 1,933.31 MeV
266Hs 266.13010(31)# 2.7(10) ms [2.3(+13-6) ms] 0+ 1,941.38 MeV
267Hs 267.13179(11)# 32(15) ms 3/2+# 1,949.45 MeV
268Hs 268.13216(44)# 2# s 0+ 1,957.52 MeV
269Hs 269.13406(13)# 27(17) s 1,965.59 MeV
270Hs 270.13465(31)# 3.6(+8-14) s 0+ 1,973.66 MeV
271Hs 271.13766(36)# 40# s 1,981.74 MeV
272Hs 272.13905(62)# 40# s 0+ 1,989.81 MeV
273Hs 273.14199(89)# 50# s (3/2+)# 1,988.56 MeV
274Hs 274.14313(70)# 1# min 0+ 1,996.64 MeV
275Hs 275.14595(77)# 0.15(+27-6) s 2,004.71 MeV
276Hs 276.14721(89)# 1# h 0+ 2,012.78 MeV
277Hs 277.14984(78)# 40(30) min 3/2+# 2,020.85 MeV
Wartości oznaczone # nie jest całkowicie pochodzą z danych doświadczalnych, ale przynajmniej częściowo z systematycznej tendencji. Obraca się słabe argumenty przypisania są w nawiasach. 2

Obfitość

Informacje dotyczące bezpieczeństwa


Karta Charakterystyki - ACI Alloys, Inc.

Po więcej informacji

Linki zewnętrzne:

źródła

(1) - Lide, David R. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 83rd ed.; CRC Press: Boca Raton, FL, 2002; p 4:14.
(2) - Lide, David R. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 83rd ed.; CRC Press: Boca Raton, FL, 2002; pp 6:123-6:137.
(3) - Lide, David R. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 83rd ed.; CRC Press: Boca Raton, FL, 2002; pp 6:107-6:122.
(4) - Atomic Mass Data Center. http://amdc.in2p3.fr/web/nubase_en.html (accessed July 14, 2009).