BOHRIUM

Inleiding

atoomgetal: 107
groep: 7 or VII B
atoomgewig: 264
tydperk: 7
CAS nommer: 54037-14-8

klassifikasie

Metal
metaal
metaalagtige
alkalimetaal
Alkali aard metaal
oorgangsmetaal
Chalcogen
halogeen
edelgas
Lanthanoid
Actinoid
Rare Earth Element
Platinumgroepmetaalverwante
transuraan
Geen stabiele isotope
Solied
Liquid
gas
Solied (voorspel)

beskrywing • Gebruike / Function

This element, expected to have chemical properties similar to rhenium, was synthesized and unambiguously identified in 1981, using the Universal Linear Accelerator (UNILAC) at the Gesellschaft für Schwerionenforschung (G.S.I.) in Darmstadt, Germany. The discovery team was led by Armbruster and Münzenberg. The reaction producing the element was proposed and applied earlier by a Dubna Group led by Oganessian in 1976. A target of 209Bi was bombarded by a beam of 54Cr ions. In 1983 experiments at Dubna using the 157 -inch cyclotron, produced 262Bh by the reaction 209Bi + 54Cr. The alpha decay of 246Cf, the sixth member in the decay chain of 262Bh, served to establish a 1-neutron reaction channel. 1

Fisiese eienskappe

digtheid:   g/cm3

* - at 1 atm

elektronkonfigurasie

elektronkonfigurasie: [Rn] 7s2 5f14 6d5
Blok: d
Hoogste Besig energievlak: 7
valenselektrone: 

kwantumgetalle:

n = 6
ℓ = 2
m = 2
ms = +½

binding

termochemie

Spesifieke hitte: 
Termiese geleidingsvermoë:  (W/m)/K, 27°C 2
Verhit van Fusion: 
Hitte van verdamping: 
Toestand van materie Entalpie van vorming (ΔHf°)3 entropie (S°)3 Gibbs vrye energie (ΔGf°)3
(kcal/mol) (kJ/mol) (cal/K) (J/K) (kcal/mol) (kJ/mol)
(g) 107.46 449.61264 41.05 171.7532 100.29 419.61336

isotope

nuklied Mis 4 Halflewe 4 kern Spin 4 bindingsenergie
260Bh 260.12197(62)# 0.3# ms 1,903.05 MeV
261Bh 261.12166(25)# 13(4) ms [12(+5-3) ms] 1,911.12 MeV
262Bh 262.12289(37)# 290(160) ms 1,919.19 MeV
263Bh 263.12304(39)# 200# ms 1,927.26 MeV
264Bh 264.1246(3)# 1.3(5) s [0.44(+60-16) s] 1,935.33 MeV
265Bh 265.12515(41)# 0.9(+7-3) s 1,943.41 MeV
266Bh 266.12694(22)# 5(3) s 1,951.48 MeV
267Bh 267.12765(28)# 22(10) s [17(+14-6) s] 1,959.55 MeV
268Bh 268.12976(41)# 25# s 1,967.62 MeV
269Bh 269.13069(44)# 25# s 1,966.38 MeV
270Bh 270.13362(50)# 30# s 1,974.45 MeV
271Bh 271.13518(60)# 40# s 1,982.52 MeV
272Bh 272.13803(65)# 10(+12-4) s 1,990.59 MeV
273Bh 273.13962(89)# 90# min 1,998.66 MeV
274Bh 274.14244(84)# 90# min 1,997.42 MeV
275Bh 275.14425(70)# 40# min 2,005.49 MeV
Waardes gemerk # is nie suiwer afgelei van eksperimentele data, maar ten minste gedeeltelik uit sistematiese tendense. Draai met 'n swak werkstuk argumente is ingesluit in hakies. 4

oorvloed

veiligheid inligting

Vir meer inligting

eksterne skakel:

Bronne

(1) - Lide, David R. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 83rd ed.; CRC Press: Boca Raton, FL, 2002; p 4:6.
(2) - Lide, David R. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 83rd ed.; CRC Press: Boca Raton, FL, 2002; pp 6:123-6:137.
(3) - Lide, David R. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 83rd ed.; CRC Press: Boca Raton, FL, 2002; pp 6:107-6:122.
(4) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(5) - Atomic Mass Data Center. http://amdc.in2p3.fr/web/nubase_en.html (accessed July 14, 2009).