AKTYN

Wprowadzenie

Liczba atomowa: 89
Grupa: 3 or III B
Masa atomowa: 227
Okres: 7
Numer CAS: 7440-34-8

Klasyfikacja

tlenowce
Fluorowiec
Gaz szlachetny
lantanowców
Actinoid
Rare Earth Element
Platinum Grupa Metal
Transuran
Brak stabilnego Izotopy
Solidny
Ciekły
Gaz
Solidny (przewidywane)

Opis • Zastosowania / Funkcja

Discovered by Andre Debierne in 1899 and independently by F. Giesel in 1902. Occurs naturally in association with uranium minerals. Thirty two isotopes and isomers are now recognized. All are radioactive. Actinium-227, a decay product of uranium-235, is an alpha and beta emitter with a 21.77-year halflife. Its principal decay products are thorium-227 (18.72-day half-life), radium-223 (11.4-day half-life), and a number of short-lived products including radon, bismuth, polonium, and lead isotopes. In equilibrium with its decay products, it is a powerful source of alpha rays. Actinium metal has been prepared by the reduction of actinium fluoride with lithium vapor at about 1100 to 1300°C. The chemical behavior of actinium is similar to that of the rare earths, particularly lanthanum. Purified actinium comes into equilibrium with its decay products at the end of 185 days, and then decays according to its 21.77-year half-life. It is about 150 times as active as radium, making it of value in the production of neutrons. 1

Właściwości fizyczne

Temperatura topnienia:2*  1051 °C = 1324.15 K = 1923.8 °F
Temperatura wrzenia:2* 3198 °C = 3471.15 K = 5788.4 °F
Punkt sublimacji:2 
Punkt potrójny:2 
Punkt krytyczny:2 
Gęstość:3  10 g/cm3

* - at 1 atm

Konfiguracja elektronów

Konfiguracja elektronów:  *[Rn] 7s2 5f1
Blok: d
Najwyższy poziom energii Zajęte: 7
Elektrony walencyjne: 

Liczby kwantowe:

n = 5
ℓ = 3
m = -3
ms = +½

klejenie

elektroujemność (Paulinga):4 1.1
Electropositivity (Paulinga): 2.9
powinowactwo elektronowe:5 0.35 eV
utlenianie Zjednoczone: +3

Potencjał jonizacyjny   eV 6  kJ/mol  
Potencjał jonizacyjny   eV 6  kJ/mol  
1 5.17    498.8
Potencjał jonizacyjny   eV 6  kJ/mol  
2 12.1    1167.5

Termochemia

Ciepło właściwe: 0.120 J/g°C 7 = 27.240 J/mol°C = 0.029 cal/g°C = 6.511 cal/mol°C
Przewodność cieplna: 12 (W/m)/K, 27°C 8
Ciepło topnienia: 
Ciepło parowania: 
Stan skupienia Entalpia formacji (ΔHf°)9 Entropia (S°)9 Gibbs Free Energy (ΔGf°)9
(kcal/mol) (kJ/mol) (cal/K) (J/K) (kcal/mol) (kJ/mol)
(s) 0 0 15.00 62.76 0 0
(g) 94.0 393.296
(s) 0.0 0 56.5 236.396
(g) 406.0 1698.704 188.1 787.0104 366.0 1531.344

izotopy

nuklidu Masa 10 Pół życia 10 spin jądrowy 10 Energia wiązania
206Ac 206.01450(8) 25(7) ms (3+) 1,583.74 MeV
207Ac 207.01195(6) 31(8) ms [27(+11-6) ms] 9/2-# 1,591.82 MeV
208Ac 208.01155(6) 97(16) ms [95(+24-16) ms] (3+) 1,599.89 MeV
209Ac 209.00949(5) 92(11) ms (9/2-) 1,617.27 MeV
210Ac 210.00944(6) 350(40) ms 7+# 1,625.35 MeV
211Ac 211.00773(8) 213(25) ms 9/2-# 1,633.42 MeV
212Ac 212.00781(7) 920(50) ms 6+# 1,641.49 MeV
213Ac 213.00661(6) 731(17) ms (9/2-)# 1,649.56 MeV
214Ac 214.006902(24) 8.2(2) s (5+)# 1,657.63 MeV
215Ac 215.006454(23) 0.17(1) s 9/2- 1,665.70 MeV
216Ac 216.008720(29) 0.440(16) ms (1-) 1,673.77 MeV
217Ac 217.009347(14) 69(4) ns 9/2- 1,681.84 MeV
218Ac 218.01164(5) 1.08(9) μs (1-)# 1,680.60 MeV
219Ac 219.01242(5) 11.8(15) μs 9/2- 1,688.67 MeV
220Ac 220.014763(16) 26.36(19) ms (3-) 1,696.74 MeV
221Ac 221.01559(5) 52(2) ms 9/2-# 1,704.81 MeV
222Ac 222.017844(6) 5.0(5) s 1- 1,712.89 MeV
223Ac 223.019137(8) 2.10(5) min (5/2-) 1,720.96 MeV
224Ac 224.021723(4) 2.78(17) h 0- 1,719.71 MeV
225Ac 225.023230(5) 10.0(1) d (3/2-) 1,727.79 MeV
226Ac 226.026098(4) 29.37(12) h (1)(-#) 1,735.86 MeV
227Ac 227.0277521(26) 21.772(3) a 3/2- 1,743.93 MeV
228Ac 228.0310211(27) 6.15(2) h 3+ 1,742.68 MeV
229Ac 229.03302(4) 62.7(5) min (3/2+) 1,750.76 MeV
230Ac 230.03629(32) 122(3) s (1+) 1,758.83 MeV
231Ac 231.03856(11) 7.5(1) min (1/2+) 1,766.90 MeV
232Ac 232.04203(11) 119(5) s (1+) 1,765.65 MeV
233Ac 233.04455(32)# 145(10) s (1/2+) 1,773.73 MeV
234Ac 234.04842(43)# 44(7) s 1,781.80 MeV
235Ac 235.05123(38)# 40# s 1/2+# 1,780.55 MeV
236Ac 236.05530(54)# 2# min 1,788.62 MeV
Wartości oznaczone # nie jest całkowicie pochodzą z danych doświadczalnych, ale przynajmniej częściowo z systematycznej tendencji. Obraca się słabe argumenty przypisania są w nawiasach. 10

Obfitość

Ziemia -  Skorupa:  0.00000000055 mg/kg = 0.000000000000055% 11

Informacje dotyczące bezpieczeństwa


Karta Charakterystyki - ACI Alloys, Inc.

Po więcej informacji

Linki zewnętrzne:

Czasopisma:
(1) A. Debierne, C. R. Acad. Sci. 129, 593 (1899)
(2) F.O. Geisel, Ber. 55, 3608 (1902)
(3) J.G. Stites, Jr. et al., J. Am. Chem. Soc. 77, 237 (1955)
(4) J.D. Farr et al., J. Inorg. Nucl. Chem. 18, 42 (1961)
(5) O. Hahn, Ber. 40, 1462 (1907)

źródła

(1) - Lide, David R. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 83rd ed.; CRC Press: Boca Raton, FL, 2002; p 4:3.
(2) - Lide, David R. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 83rd ed.; CRC Press: Boca Raton, FL, 2002; p 4:132.
(3) - Lide, David R. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 84th ed.; CRC Press: Boca Raton, FL, 2002; p 4:39-4:96.
(4) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 11th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1973; p 4:8-4:149.
(5) - Lide, David R. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 84th ed.; CRC Press: Boca Raton, FL, 2002; p 10:147-10:148.
(6) - Lide, David R. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 83rd ed.; CRC Press: Boca Raton, FL, 2002; p 10:178 - 10:180.
(7) - Lide, David R. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 83rd ed.; CRC Press: Boca Raton, FL, 2002; p 4:133.
(8) - Lide, David R. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 83rd ed.; CRC Press: Boca Raton, FL, 2002; pp 6:193, 12:219-220.
(9) - Lide, David R. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 83rd ed.; CRC Press: Boca Raton, FL, 2002; pp 6:123-6:137.
(10) - Lide, David R. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 83rd ed.; CRC Press: Boca Raton, FL, 2002; pp 6:107-6:122.
(11) - Lide, David R. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 84th ed.; CRC Press: Boca Raton, FL, 2002; p 5:5.
(12) - Atomic Mass Data Center. http://amdc.in2p3.fr/web/nubase_en.html (accessed July 14, 2009).
(13) - Lide, David R. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 83rd ed.; CRC Press: Boca Raton, FL, 2002; p 14:17.