ZIRCONIUM CHLORIDE HYDROXIDE - (10119-31-0)

pagpapakilala

pangalan: zirconium chloride hydroxide
* IUPAC
CAS Number: 10119-31-0
Chemical Formula: ClHOZr
Molar Mass: 143.68434 g
mass Percent: Cl 24.674 %; H 0.7014 %; O 11.135 %; Zr 63.489 % 

pag-uuri

• tulagay

bonding

Para sa karagdagang impormasyon

Pinagmumulan