IRIDIUM(III) TELLURIDE - (12196-62-2)

Giới thiệu

Tên: iridium(III) telluride
* IUPAC
Số CAS: 12196-62-2
Công thức hóa học: IrTe3
Khối lượng phân tử: 575.017 g
Lễ Percent: Ir 33.428 %; Te 66.571 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: nonpolar covalent
Ionic Character: 3.03 %

Để biết thêm thông tin

nguồn