YTTERBIUM(II) TELLURIDE - (12125-58-5)

Giới thiệu

Tên: ytterbium(II) telluride
* IUPAC
Số CAS: 12125-58-5
Công thức hóa học: YbTe
Khối lượng phân tử: 300.64 g
Lễ Percent: Yb 57.557 %; Te 42.442 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn