NIOBIUM(IV) TELLURIDE - (12034-83-2)

Giới thiệu

Tên: niobium(IV) telluride
* IUPAC
Số CAS: 12034-83-2
Công thức hóa học: NbTe2
Khối lượng phân tử: 348.10638 g
Lễ Percent: Nb 26.689 %; Te 73.310 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 15.15 %

Để biết thêm thông tin

nguồn