SILVER TELLURIDE - (12002-99-2)

Wprowadzenie

Nazwa: silver telluride
* IUPAC
Numer CAS: 12002-99-2
Wzór chemiczny: Ag2Te
Masa cząsteczkowa: 343.3364 g
Procent Mass: Ag 62.835 %; Te 37.164 % 

Klasyfikacja

klejenie

klejenie: nonpolar covalent
Ionic Character: 5.15 %

Termochemia

ΔHf° (s): -8.9 kcal/mol 1 = -37.24 kJ/mol
S° (s): 37.0 cal/(mol•K) 2 = 154.81 J/(mol•K)
ΔGf° (s): 10.3 kcal/mol 3 = 43.10 kJ/mol

Po więcej informacji

źródła

(1) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(2) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(3) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.