HAFNIUM SILICIDE - (12401-56-8)

Giới thiệu

Tên: hafnium silicide
* IUPAC
Số CAS: 12401-56-8
Công thức hóa học: HfSi2
Khối lượng phân tử: 234.661 g
Lễ Percent: Hf 76.062 %; Si 23.937 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 18.18 %

Để biết thêm thông tin

nguồn