HOLMIUM SILICIDE - (12136-24-2)

Giới thiệu

Tên: holmium silicide
* IUPAC
Số CAS: 12136-24-2
Công thức hóa học: HoSi2
Khối lượng phân tử: 221.10132 g
Lễ Percent: Ho 74.594 %; Si 25.405 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 20.30 %

Để biết thêm thông tin

nguồn