TERBIUM(IV) SILICIDE - (12039-80-4)

Giới thiệu

Tên: terbium(IV) silicide
* IUPAC
Số CAS: 12039-80-4
Công thức hóa học: TbSi2
Khối lượng phân tử: 215.09634 g
Lễ Percent: Tb 73.885 %; Si 26.114 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn