CALCIUM SILICIDE - (12013-56-8)

Giới thiệu

Tên: calcium silicide
* IUPAC
Số CAS: 12013-56-8
Công thức hóa học: CaSi2
Khối lượng phân tử: 96.249 g
Lễ Percent: Ca 41.639 %; Si 58.360 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 27.27 %

Để biết thêm thông tin

nguồn