CESIUM SELENIDE - (31052-46-7)

Giới thiệu

Tên: cesium selenide; caesium selenide
* IUPAC
Số CAS: 31052-46-7
Công thức hóa học: Cs2Se
Khối lượng phân tử: 344.7709 g
Lễ Percent: Cs 77.097 %; Se 22.902 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: ionic
Ionic Character: 53.33 %

Để biết thêm thông tin

nguồn