GOLD(III) SELENIDE - (1303-62-4)

Giới thiệu

Tên: gold(III) selenide
* IUPAC
Số CAS: 1303-62-4
Công thức hóa học: Au2Se3
Khối lượng phân tử: 630.8131 g
Lễ Percent: Au 62.448 %; Se 37.551 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: nonpolar covalent
Ionic Character: 4.55 %

Để biết thêm thông tin

nguồn