YTTERBIUM(III) SELENIDE - (12166-52-8)

Giới thiệu

Tên: ytterbium(III) selenide
* IUPAC
Số CAS: 12166-52-8
Công thức hóa học: Yb2Se3
Khối lượng phân tử: 582.96 g
Lễ Percent: Yb 59.365 %; Se 40.634 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn