SAMARIUM(III) SELENIDE - (12039-56-4)

Giới thiệu

Tên: samarium(III) selenide
* IUPAC
Số CAS: 12039-56-4
Công thức hóa học: Sm2Se3
Khối lượng phân tử: 537.6 g
Lễ Percent: Sm 55.937 %; Se 44.062 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 41.82 %

Để biết thêm thông tin

nguồn