YTTERBIUM(II) SELENIDE - (12039-54-2)

Giới thiệu

Tên: ytterbium(II) selenide
* IUPAC
Số CAS: 12039-54-2
Công thức hóa học: YbSe
Khối lượng phân tử: 252 g
Lễ Percent: Yb 68.666 %; Se 31.333 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn