RHODIUM(IV) SELENIDE - (12038-76-5)

Giới thiệu

Tên: rhodium(IV) selenide
* IUPAC
Số CAS: 12038-76-5
Công thức hóa học: RhSe2
Khối lượng phân tử: 260.8255 g
Lễ Percent: Rh 39.453 %; Se 60.546 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: nonpolar covalent
Ionic Character: 8.18 %

Để biết thêm thông tin

nguồn