IRIDIUM(III) SELENIDE - (12030-55-6)

Giới thiệu

Tên: iridium(III) selenide
* IUPAC
Số CAS: 12030-55-6
Công thức hóa học: IrSe2
Khối lượng phân tử: 350.137 g
Lễ Percent: Ir 54.897 %; Se 45.102 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 10.61 %

Để biết thêm thông tin

nguồn