ARSENIC TETRASELENIDE - (12006-06-3)

Giới thiệu

Tên: arsenic tetraselenide
* IUPAC
Số CAS: 12006-06-3
Công thức hóa học: AsSe4
Khối lượng phân tử: 390.7616 g
Lễ Percent: As 19.173 %; Se 80.826 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 11.21 %

Để biết thêm thông tin

nguồn