ACETOHEXAMIDE - (968-81-0)

Giới thiệu

Tên: acetohexamide; 1-[(4-acetylbenzene)sulfonyl]-3-cyclohexylurea 4-acetyl-N-(cyclohexylcarbamoyl)benzenesulfonamide
* IUPAC
Số CAS: 968-81-0
Công thức hóa học: C15H20N2O4S
Khối lượng phân tử: 324.3953 g
Lễ Percent: C 55.537 %; H 6.2142 %; N 8.6355 %; O 19.728 %; S 9.8845 % 

phân loại

• hữu cơ • thơm

Sử dụng / Chức năng

• "An orally administered hypoglycemic agent used to treat non-insulin-dependent diabetes mellitus." 1

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn

(1) - Taber's Cyclopedic Medical Dictionary, 18th ed.; F. A. David Company: Philadelphia, PA, 1997; p 18.