PIRINIXIC ACID - (50892-23-4)

Giới thiệu

Tên: pirinixic acid; 2-({4-chloro-6-[(2,3-dimethylphenyl)amino]pyrimidin-2-yl}sulfanyl)acetic acid
* IUPAC
Số CAS: 50892-23-4
Công thức hóa học: C14H14ClN3O2S
Khối lượng phân tử: 323.79786 g
Lễ Percent: C 51.930 %; H 4.3580 %; Cl 10.949 %; N 12.977 %; O 9.8823 %; S 9.9027 % 

phân loại

bonding

Trái phiếu tăng gấp đôi: 7
Trái phiếu ba: 0
Trái phiếu Sigma: 36
Trái phiếu Pi: 7
Tổng số: 43
carboxyl Groups: 1
hydroxyl Groups: 0

Để biết thêm thông tin

nguồn