CALCONCARBOXYLIC ACID - (3737-95-9)

Giới thiệu

Tên: calconcarboxylic acid
* IUPAC
Số CAS: 3737-95-9
Công thức hóa học: C21H14N2O7S
Khối lượng phân tử: 438.41006 g
Nhà nước Matter: dark violet powder
Lễ Percent: C 57.531 %; H 3.2187 %; N 6.3897 %; O 25.545 %; S 7.3139 % 

phân loại

bonding

Trái phiếu tăng gấp đôi: 13
Trái phiếu ba: 0
Trái phiếu Sigma: 48
Trái phiếu Pi: 13
Tổng số: 61
carboxyl Groups: 1
hydroxyl Groups: 1

Để biết thêm thông tin

nguồn