CALCONCARBOXYLIC ACID - (3737-95-9)

Wprowadzenie

Nazwa: calconcarboxylic acid
* IUPAC
Numer CAS: 3737-95-9
Wzór chemiczny: C21H14N2O7S
Masa cząsteczkowa: 438.41006 g
Stan skupienia: dark violet powder
Procent Mass: C 57.531 %; H 3.2187 %; N 6.3897 %; O 25.545 %; S 7.3139 % 

Klasyfikacja

klejenie

wiązań podwójnych: 13
wiązań potrójnych: 0
wiązanie sigma: 48
Obligacje Pi: 13
Całkowity: 61
karboksylowe: 1
grup hydroksylowych: 1

Po więcej informacji

źródła