RUBIDIUM SULFIDE - (31083-74-6)

Giới thiệu

Tên: rubidium sulfide
* IUPAC
Số CAS: 31083-74-6
Công thức hóa học: Rb2S
Khối lượng phân tử: 203.0006 g
Lễ Percent: Rb 84.204 %; S 15.795 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: ionic
Ionic Character: 53.33 %

Để biết thêm thông tin

nguồn