HAFNIUM SULFIDE - (18855-94-2)

Giới thiệu

Tên: hafnium sulfide
* IUPAC
Số CAS: 18855-94-2
Công thức hóa học: HfS2
Khối lượng phân tử: 242.62 g
Lễ Percent: Hf 73.567 %; S 26.432 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 38.79 %

Để biết thêm thông tin

nguồn