BISMUTH(III) SULFIDE - (1345-07-9)

Wprowadzenie

Nazwa: bismuth(III) sulfide
* IUPAC
Numer CAS: 1345-07-9
Wzór chemiczny: Bi2S3
Masa cząsteczkowa: 514.15576 g
Procent Mass: Bi 81.290 %; S 18.709 % 

Klasyfikacja

klejenie

klejenie: polar covalent
Ionic Character: 20.61 %

Termochemia

ΔHf° (s): -34.2 kcal/mol 1 = -143.09 kJ/mol
S° (s): 47.9 cal/(mol•K) 2 = 200.41 J/(mol•K)
ΔGf° (s): -33.6 kcal/mol 3 = -140.58 kJ/mol

Po więcej informacji

źródła

(1) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(2) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(3) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.