GOLD(III) SULFIDE - (1303-61-3)

Giới thiệu

Tên: gold(III) sulfide
* IUPAC
Số CAS: 1303-61-3
Công thức hóa học: Au2S3
Khối lượng phân tử: 490.1281 g
Lễ Percent: Au 80.373 %; S 19.626 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: nonpolar covalent
Ionic Character: 5.45 %

Để biết thêm thông tin

nguồn