GOLD(I) SULFIDE - (1303-60-2)

Giới thiệu

Tên: gold(I) sulfide
* IUPAC
Số CAS: 1303-60-2
Công thức hóa học: Au2S
Khối lượng phân tử: 425.9981 g
Lễ Percent: Au 92.472 %; S 7.5270 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: nonpolar covalent
Ionic Character: 5.45 %

Để biết thêm thông tin

nguồn