THULIUM(III) SULFIDE - (12166-30-2)

Giới thiệu

Tên: thulium(III) sulfide
* IUPAC
Số CAS: 12166-30-2
Công thức hóa học: Tm2S3
Khối lượng phân tử: 434.06342 g
Lễ Percent: Tm 77.838 %; S 22.161 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 40.30 %

Để biết thêm thông tin

nguồn