HOLMIUM SULFIDE - (12162-59-3)

Giới thiệu

Tên: holmium sulfide
* IUPAC
Số CAS: 12162-59-3
Công thức hóa học: Ho2S3
Khối lượng phân tử: 426.05564 g
Lễ Percent: Ho 77.421 %; S 22.578 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 40.91 %

Để biết thêm thông tin

nguồn