TERBIUM(III) SULFIDE - (12138-11-3)

Giới thiệu

Tên: terbium(III) sulfide
* IUPAC
Số CAS: 12138-11-3
Công thức hóa học: Tb2S3
Khối lượng phân tử: 414.04568 g
Lễ Percent: Tb 76.767 %; S 23.232 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn